Supportaftaler og SEO optimering

Nedenstående aftaler indgåes for 6 måneder af gangen og sigter på at give vores kunder tryghed i at deres hjemmeside fungere mest optimalt. Vi har forsøgt at sammensætte nogle standard aftaler der giver vores kunde de muligheder som typisk efterspørges, men vi udarbejder og indgår gerne tilpassede aftaler.

I bunden af siden kan der læses mere om hvad de enkelte aftaler indeholder.

SEO optimering og online reklame-kampagner

Aftalerne baseres på at websitet benytter DreamBuilder CMS, der sikrer:

  • Google Analytics event management (Communication events, shopping events)
  • Facebook event management (Communication events, shopping events)
  • Google Webmaster tools opsætning
  • DreamBuilder SEO rapport
  • Performance optimeret hjemmeside

SEO optimering detaljeret

Aftalen fokuserer på at optimere tekster på hjemmesiden i forhold til de søgeord det ønskes at siden indekseres på. Vi holder løbende øje med udviklingen indenfor de udvalgte søgeord og rapportere eventuelle ændringsbehov og side-udvidelser.

Ud over dette sørger vi naturligvis for, at hjemmesiden teknisk er optimeret til at blive indekseret af søgemaskiner.

Overordnet for aftalen:

 • Der betales fast månedlig pris for løbende optimering
 • Adgang til DreamBuilder SEO rapport
 • SEO optimering af op til 10 søgeord
 • Nyt materiale leveres af kunden.

SEO optimeringsaftale indeholder følgende:

 • SEO Strategi
 • Optimering af page title
 • Optimering af meta description
 • Optimering af H tags
 • Optimering (Billed + Meta Tags)
 • Robot txt tilretning
 • Løbende opdatering og tilretning af tekster (onpage optimering)
 • 301 redirect overvågning
 • Page speed overvågning
 • Intern linkbuilding
 • Ekstern linkbuilding
 • Duplicate content gennemgang 

Der afsættes typisk 3-5 timer per måned til ovenstående aktiviteter

Google AdWords eller Facebook kampagne

Aftalen omkring Google AdWords og Facebook kampagner med fokus på at udarbejde og løbende optimere kampagner op imod den aftalte strategi og økonomi.

Overordnet for aftalen:

 • Der betales en fast månedlig pris per kampagne
 • Kampagnen overvåges løbende og optimeres
 • Kræver adgang for Dreams til kundens Google AdWords konto eller Facebook Ads konto
 • Udgifter til Google eller Facebook faktureres direkte til kunden
 • Nyt materiale leveres af kunden.

Google AdWords / Facebook kampagner aftalen indeholder følgende:

 • 1 Kampagne (Google el. Facebook) med 25 søgeord
 • Udarbejdelse af Annoncetekster
 • Løbende søgeordsoptimering
 • Brugeradfærdsvurdering
 • Løbende optimering af kampagne
 • Løbende optimering af kampagneside
 • Opsætning af remarketing (efter behov)
 • Rapportering på kampagne performance

Der afsættes typisk 1-2 timer per måned til opfølgning og optimering af den enkelte kampagne.

Opsætning af kampagnerne sker på timebasis

Serviceaftale basis

Aftalen overlader os ansvaret for at holde din hjemmeside fuldt funktionsdygtig. Dvs vi sørger for at opdatere systemet når nye versioner er tilgængelige, samtidig med at vi sikre optimale sikkerhedsforanstaltninger på siden.

Hjemmesiden opdateres minimum hver 6. måned og i tilfælde af fejl eller sikkerhedsrisiko.

Generelt

Serviceaftalen dækker hele jeres hjemmeside og alle de komponenter som er installeret via løsningen DreamBuilder.

Serviceaftalen sikre en løbende stabil drift og hjælper med at vedligeholde de mange funktioner i hjemmesiden, således at den performer og fungere på samme professionelle niveau som ved den oprindelige opsætning.

Grundlæggende sikre vi den mest optimerede drift af jeres hjemmeside ved at have fokus på 3 hovedelementer i og omkring hjemmesiden:

 • Versionsopdatering
 • Log analyse
 • Sikkerhed

Versionsopdatering

WordPress, plugins og DreamBuilder videreudvikles løbende af de respektive IT-leverandører og skal derfor opdateres, således at sikkerhedsbrist, fejl og nye funktioner gøres tilgængelige og rettes. Med en serviceaftale forestår Dreams opdateringen og sikre dermed korrekt opdatering og fortsat samspil mellem de mange forskellige komponenter i hjemmesiden. Derved er hjemmesiden altid ”up-to-date” og klar til at tage de nyest metoder og funktioner i brug.

SEO Optimering

Indholdsoptimering

Gennem løbende vurdering af dine tekster og udvalgte søgeord sørger vi for, igennem indholdsoptimering, at redigere i dine tekster således at de optimeres mest muligt.

Søgeordsanalyse

Vi sørger for løbende at analysere hvordan de udvalgte søgeord performer i forhold til jeres konkurrenter og lægger en strategi for hvordan eventuelle tilretninger på siden skal udføres.

SEO rapport

Indeholdt i SEO aftalerne følger vores standard SEO rapport der via vores kundelogin giver dig adgang til at hente analytiske data omkring brugen af din hjemmeside, så tit du ønsker.

Log analyse

Hjemmesiden logger en lang række hændelser, der kan kræve en handling både for at forebygge eventuelle nuværende eller kommende problemer, sikkerhedsbrist og forsøg på hacking. Disse logs bør løbende analyseres for at identificere problemer. Med Serviceaftalen sikre vi således analysen af loggen og præsentere efterfølgende eventuelle løsningsmuligheder, hvor vi finder dette nødvendigt.

Sikkerhed

Da WordPress hjemmesider er et foretrukket mål for hackere grundet dets store udbredelse, har vi med vores serviceaftaler et højt fokus på sikkerhed, således at man med hyppige gennemgange af hjemmesiden bedre sikre et forsvarligt værn mod hacker angreb.

Tillæg

Ud over de 3 fokusområder sørger vi for at:

 • Sikre en fuld restore af en tidligere backup, hvis noget er gået helt galt
 • Vurdere eventuelle behov for tilretninger i forhold til nye features i DreamBuilder, WordPress eller tilhørende plugins

Teknisk SEO

Generelt

SEO-optimering består i store træk af tekniske tilretninger af hjemmesiden, bearbejdning af tekster og påvirkning af hjemmesiden fra 3. part (backlinks). Hvis man mestre alle 3 områder på hjemmesiden, vil den grundlæggende være godt dækket ind i forhold til SEO.

Med Teknisk SEO aftalen laver vi en teknisk gennemgang af hjemmesidens SEO-optimering og udarbejder en eventuel handleplan for tilretninger. 

Der ud over generer vi en SEO- og tracking rapport, der giver et indblik i brugsmønstre omkring hjemmesiden.